Ředitelé

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

možná Vás napadá, proč nemáme v grafice webu trojúhelník, ale čtverec. Školské rady jsou přece složeny ze zástupců tří stran: žáků a rodičů, zřizovatele a ped. pracovníků... a možná Vás také napadá i odpověď: bez Vás není školská rada úplná.

Bez Vás totiž školská rada

  • vlastně ani nevznikne. Organizujete její volby, svoláváte první schůzi, možná často vysvětlujete její smysl ostatním.

  • nemůže fungovat, protože je závislá na informacích od vás i na podpoře, kterou ji poskytnete.

  • nemá její práce smysl. Jde o skupinku dobrovolníků, kteří se o školu zajímají, ale nemají nástroje, zdroje, oprávnění a patrně ani kompetenci své záměry, doporučení apod. realizovat. Mocí výkonnou jste ve školy Vy.

Proto si dovolujeme uvažovat o školské radě jako o čtyřúhelníku a o Vás jako o její neviditelné, ale zároveň nepřehlédnutelné součásti.

Školská rada může být jako oheň (jak se říká, dobrý přítel, ale zlý nepřítel). Snažíme se, abychom podpořili vyvážené partnerství, které postupně vede k důvěře a ta postupně vede k efektivní spolupráci.

Předpokladem partnerství, důvěry i spolupráce je dobrá informovanost všech zapojených. Proto postupně budujeme a aktualizujeme naši malou Encyklopedii ŠR. Mohou ale přijít chvíle, kdy "vědět nestačí" ... budeme rádi, když se na nás s důvěrou obrátíte a využijete nabízenou podporu.

Přejeme Vám mnoho zdaru při spolupráci s Vaší školskou radou.

Pokud byste chtěli položit specifický dotaz nebo podnět, rádi se mu budeme věnovat. Můžete nám jej zaslat nejlépe přes Kontaktní formulář.