Autoevaluace školy

Škola je učící a také učící se organizace.

Vlastní učení školy probíhá pomocí tzv. autoevaluace.

"Auto" znamená, že škola je iniciátorem a zároveň příjemcem evaluace.

"Evaluace" je smysluplné posuzování stavu školy, jehož výstupem je návrh doporučení ke zlepšení.

Autoevaluace škol je povinná činnost, kterou formalizuje samostatná vyhláška Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Školská rada se může na autoevaluaci podílet. Nemá oprávnění provádět ve škole vlastní šetření, pokud toto není schváleno ředitelem školy. Může se ale s ředitelem potkat právě nad designem školní autoevaluace, případně se na ní podílet.

Nastavení evaluace, aby byla efektivní
(tedy aby nezatěžovala školní aktéry a zároveň aby poskytla důvěryhodné informace pro manažerské rozhodování),
není úplně triviální.

V ČR garantuje kvalitu evaluačního cechu Česká evaluační společnost, v níž působí i evaluátoři specializovaní na oblast školství.