Hlasování

V oblasti školských rad probíhá dvoje zcela odlišné hlasování.

  1. Hlasování při volbách do školských rad - z řady kandidátů může být zvolen jeden nebo více (podle Volebního řádu)

  2. Hlasování při jednání školské rady - výstupem musí být volba jediné možnosti, protože ŠR je kolektivní orgán a navenek vystupuje jednotně. Hlasování má být popsáno v Jednacím řádu ŠR.

V některých aspektech se tato hlasování od sebe významně liší, řadu postupů ale mají společných.

Každopádně se dále vyjadřujeme k hlasování výhradně jako demokratickému hlasování, které má některé nepodkročitelné a některé doporučené parametry.

Zákon nestanoví, zda jakou formu má mít hlasování při volbách do ŠR a/nebo jednáních ŠR. Může být prováděno digitálně, fyzickými lístky nebo zvedáním rukou.

Není ani omezený počet hlasů při vícero návrzích (například lze mít 5 kandidátů na 3 mandáty, každý z voličů může rozdělit tři hlasy).

Hlasování ŠR může probíhat i tzv. per rollam - mimo čas zasedání (např. pomocí online formuláře).