Jmenování zástupce zřizovatele

Jmenování (případně odvolání) provádí Zřizovatel školy podle svého vnitřního předpisu (Školský zákon jej nevyžaduje ani neupravuje).

Jmenované zástupce zřizovatele je zapotřebí oznámit řediteli školy, aby měl možnost je pozvat na první zasedání ŠR.

Skutečnost, že zřizovatel má právo zástupce jmenovat, mu zároveň dává pravomoc jej odvolat.

Zřizovatel nemůže jmenovat do školské rady pedagogického pracovníka dané školy, to mu zakazuje Školský zákon.

Ještě na tom chceme poPracovat ...

  • rizika spojení volby s politickou příslušností (nestabilita, okopávání kotníků)

  • rizika víceré role - "konfliktu zájmů" jmenované osoby (rodič žáka ve škole, učitel nebo ředitel jiné školy)

  • kompetence-vybavenost zástupce zřizovatele (vs. "kvalifikace funkcní zastupitele"

  • legitimita prosazování zájmů zřizovatele (v poměrném zastoupení s žáky/rodiči a ped. pracovníky)

  • akontabilita - komu se zastupitel zodpovídá, komu skládá účtu

  • vedení - jak vést a rozvíjet své zástupce na jedné a více školách