Školská rada

Jde o samosprávný orgán, který musí mít podle školského zákona každá základní a střední škola zapsaná v rejstříku MŠMT.

Jde o kolektivní orgán, tedy jeho závěry platí poté, co jsou schváleny mechanismem popsaným v jednacím řádu ŠR.

Zákon nařizuje, aby měla ŠR svého předsedu, praxe napovídá, že je dobré práci v ŠR rozkládat i na další role (garant oblasti, facilitátor apod.).

Základní úkoly školské rady

Školská rada

a) schvaluje

b) projednává

c) navrhuje:

d) řídí svou činnost:

Typologie školských rad

Jistě se dá hovořit o formující se, začínající, efektivní, ukončující-svou činnost ŠR podle jejího životního cyklu.

Z hlediska jejího fungování vůči smyslu ŠR nabízíme jinou škálu, a to

Nefunkční ŠR

ŠR neplní své základní povinnosti. Nesejde se ani dvakrát za rok, nevydá řádně a v termínu stanovisko ke školním dokumentům apod.

Cestou z tohoto neutěšeného stavu je

 • povzbuzení k činnosti jejím oslovením a když ani to nepomůže, pak

 • angažování voličů, aby iniciovali Předčasné volby.

Fasádní ŠR

ŠR formálně plní své zákonné povinnosti, ale neplní smysl své existence - nepodílí se na rozvoji školy, naopak může pomáhat školu konzervovat. Mezi typické znaky patří např.

 • Dokumenty, které schvaluje, nejsou předmětem bedlivého studia a oponentury.

 • Vedení věcné a hluboké diskuse je vzácností.

 • ŠR je spíše uzavřená skupina, nevyužívá ani služeb externích odborníků.

Pokud je takový stav vyhovující všem školním aktérům, pak platí "jaké si to uděláš, takové to máš".

Změna může nastat například

 • při nových volbách po ukončení mandátu členů,

 • vnějším tlakem, kdy některý ze školních aktérů naléhá na to, aby se uskutečnily (alespoň podle něj) potřebné změny,

 • vnitřní pobídkou, kdy některý z členů ŠR usoudí, že je čas dát činnosti ve školní radě smysl podle zákona, jeho zájmů nebo svědomí.

Reaktivní ŠR

ŠR je aktivní, plně funkční a soustředí se především na plnění svých povinností a vypořádávání podnětů, které přicházejí zvenčí.

Všichni školní aktéři vědí, jakým způsobem a v jakých věcech se na ŠR mohou obracet.

Dokumenty, kterými je ŠR povinna se zabývat, členové opravdu studují a probíhá nad nimi diskuse.

Členové ŠR se však necítí dostatečně kompetentní pro to, aby iniciovali posun školy v jejích rozmanitých cílech.

Pocit nekompetence k výkonu může vyplívat z deficitu z některých částí Výkonového trojúhelníku

 • Umíme - ovládáme zákoutí školské legislativy i problematiky vzdělávání obecně

 • Chceme - cítíme touhu věci posouvat dále

 • Můžeme - jsme si vědomi svých pravomocí a nic nám nebrání je uplatňovat.

Na každý deficit existuje samostatný postup, avšak vždy to vyžaduje práci celého uskupení školské rady a spolupráci s vedením školy.

Proaktivní ŠR

ŠR zodpovědně plní všechny úkoly, které jí zákon stanoví a je součástí strategické aliance školy. Věnuje se koncepci rozvoje školy, sleduje provázanost deklarací v její vizi se Školním vzdělávacím programem, pravidly a kulturou chování všech aktérů školy vůči sobě i navzájem, dává konstruktivní podněty k rozpočtové strategii apod.

Protože škola je prostředím neomezených potřeb ale omezených zdrojů, i Proaktivní ŠR se vždy může dále posilovat v jednotlivých částech Výkonového trojúhelníku.

Jednotlivým aspektům činnosti školských rad je věnována Encyklopedie ŠR na tomto webu.

Pokud máte pocit, že byste rádi posunuli svou ŠR v atributech Umíme - Chceme - Můžeme,
jsme připraveni Vám pomoci prostřednictvím nabídky naší podpory.