Volby do ŠR

Existují trojí možné volby do školské rady:

 • řádné - přicházejí po uplynutí tříletého mandátu členů v dané kurii

 • doplňující,

 • předčasné.

Volby jsou organizovány podle kurií a nemusejí probíhat současně.

Může se proto stát, že funkční období členů ŠR začne odlišným dnem a přitom má každý člen tříletý mandát.
Tomuto tématu se věnuje heslo Funkční období.

Fáze volebního procesu obecně

 1. Vyhlášení voleb

 2. Registrace kandidátů

 3. Volební kampaň

 4. Hlasování

 5. Zjišťování výsledků hlasování a výsledků voleb

 6. Vyhlášení výsledů voleb

 7. (případný) Přezkum voleb

Průběh řádných voleb do školské rady

Průběh voleb podle zákona je následující:

Zřizovatel vydává Volební řád.

Ředitel zajišťuje průběh voleb.

Kandidaturu oznamují učitelé a rodiče & žáci.

Probíhají volby v kuriích Učitelé a Rodiče & žáci.

Zástupci učitelů a rodičů & žáků jsou jmenováni podle výsledků voleb. Pokud není zvolen dostatečný počet kandidátů do plného počtu mandátů, jmenuje zástupce rodičů a žáků ředitel.

Zřizovatel jmenuje své zástupce.

Doplňující a předčasné volby

Takové volby probíhají poté, co

 • některému z členů ŠR předčasně skončí mandát anebo

 • o konání požádá "alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady".Volby členů ŠR neslouží jen jako prostředek jak zajistit obsazení mandátů v ŠR.

Mají velký osvětový potenciál (školní aktéři mají důvod věnovat pozornost poslání a činnosti ŠR).

Způsob provedení, jeho uživatelská přívětivost, prostor pro předvolební aktivity, transparentnost, vyjádření ze strany zřizovatele či ředitele apod. formuje postoje voličů i kandidátů k ŠR jako instituci.

Počet mandátů určený volebním řádem formuje způsob práce ve školské radě. Pokud je mandátů více než kvalitních kandidátů, školská rada jako celek bude v efektivitě pokulhávat. Naopak malý počet členů může paralyzovat ŠR, která chce být aktivní.

Volby do ŠR jsou vedle výběru ředitele a schvalováním investic nejvýznamnějším úkonem, kterým může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání na škole. Má mnoho možností, jak potenciál voleb využít, a také mnoho možností, jak tuto šanci propásnout.