Volební právo

Volby do ŠR probíhají v kurii žáků & zákonných zástupců, dále v kurii pedagogických pracovníků (zřizovatelé své zástupce jmenují).

Rozlišujeme

  • Aktivní volební právo - právo volit svého zástupce,

  • Pasivní volební právo - právo být volen, tedy ucházet se o pozici školního radního.

Obě volební kurie mají upraveno pasivní a aktivní volební právo ve Školském zákoně.

Žáci a zákonní zástupci

Aktivní volební právo mají všichni zletilí žáci (tedy ve věku nad 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Pasivní volební právo je velmi široké - kromě zletilých žáků a zákonných zástupců v této kurii mohou kandidovat a být zvoleni i lidé, kteří nejsou ani žáky ani zákonnými zástupci. Nesmí však jít o pedagogické pracovníky školy ani ředitele.

Další mírně kontroverzním tématem je aktivní volební právo všech zákonných zástupců. Jedno dítě jich může mít více než jiné, to však z pohledu školské rady není důležité. Školská rada je platformou pro žáky i pro zákonné zástupce, aktivní volební právo je osobním právem zákonných zástupců a volební řád nesmí diskriminovat žádného z nich.

Pedagogičtí pracovníci

Aktivní volební právo mají všichni pedagogičtí pracovníci, tedy nejen učitelé, ale také např. školní psycholog, asistent pedagoga apod. Vztahuje se dokonce i na ředitele, který je mimo jiné rovněž pedagogickým pracovníkem školy.

Pasivní volební právo je zde zúžené, zvoleni mohou být výlučně pedagogičtí pracovníci dané školy (s výjimkou ředitele).