Volební řád

Volební řád má ze zákona povinnost vydat zřizovatel školy. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů, které má k dispozici pro modelování směru vývoje a kultury školy.

Průběh voleb garantuje ředitel školy, k jehož činnosti se mají členové ŠR mají vyjadřovat. Tato konstelace v sobě obsahuje potenciální rozpor v zájmech a je proto důležité, aby volební řád konstelaci ředitele, zřizovatele a školské rady reflektoval.

Neexistuje univerzální volební řád, který by byl tím nejlepším pro všechny volby do školské rady. Při jeho sestavování by měl zřizovatel zohlednit zejména

 • jaký aktuální stav a předpokládaný vývoj školy - chystají se velké změny nebo již proběhly a nyní se usazují?

 • jaký velký je očekávaný zájem o kandidaturu - podaří se nejen naplnit počet mandátů, ale obsadit je po soutěži kandidátů?

 • jaká je komunikační kultura ve škole - je možné je např. provést online?

 • jakou má školská rada ve škole pozici - je její význam jasný všem aktérům školy?

 • jaká je pozice ředitele - očekává zřizovatel, že v průběhu výkonu mandátu volených členů ŠR může dojít ke konfrontacím?

Průběh voleb a jejich dopad může prostřednictvím volebního řádu zřizovatel lépe ovlivňovat, když bude mít jasnou představu např. v otázkách

 • Jak velká školská rada je vhodná?

 • Je nějaká skupina mezi školními aktéry, jejíž hlas by měl být ve školní radě reprezentován?

 • Jak má vypadat propagace voleb?

 • Má být volební kampaň spíše konfrontační nebo sjednocující?

 • Jak moc má být ve volbách angažovaný ředitel školy? Jaké pravomoci má mít např. volební komise?

 • Je vhodné, aby byla opakovaná absence člena ŠR penalizovaná?

 • Jak velká část elektorátu je potřebná pro vyvolání předčasných voleb?

Volby do školské rady jsou příležitostí pro uplatnění velké škály hlasovacích systémů. S ohledem na pravomoci školské rady je vhodné, aby ve volbách vítězili kandidáti, kteří mají pro školní komunitu sjednocující potenciál. Je proto vhodné zvážit využití systémů s více hlasy, případně i se zápornými hlasy.

Pro významnou aktualizaci volebního řádu je možné využít naši podporu.

Ještě na tom chceme popracovat

 • Nutné položky dobrého volebního řádu

 • Možnosti, mezi kterými se Zřizovatel musí nebo může rozhodovat

 • Vzor VŘ, který podporuje pro-aktivní étos ŠR