o nás

Program Školské rady vznikl z přesvědčení, že


Proto soustředěně plníme tyto stránky informacemi, a to hned dvojího typu:

  • objektivní - obecně platné informace, za které považujeme především citace zákonů a dalších norem

  • doporučení, které vycházejí z naší praxe a z našich znalostí

Snažíme se je oddělovat - citace norem píšeme kurzívou, ostatní text obsahuje náš výklad a komentář.


Učený z nebe nespadl ... a kdyby se mu to přece jen stalo, asi by se těžko zvedal ... :)
Proto, pokud máte na kterýkoliv z aspektů práce ŠR odlišný názor, budeme rádi, když nám jej sdělíte.

Lidé v programu Školské rady

Nikola Křístek

Učil v mateřské škole, na základní škole (1 i 2 st.) a gymnáziu.

Jako metodik i manažer vedl řadu inovačních projektů a kurzy pro zakladatele škol. Moderoval mnoho komunitních setkání pro školy, radnice i rodičovské organizace a pomáhal řešit eskalované konflikty.

Dlouhodobě spolupracuje s několika školami na jejich rozvoji, na jedné z nich i v pozici předsedy školské rady.

Zabývá se zejména školskou legislativou, evaluací a rozvojem demokratické kultury škol.

Je členem České evaluační společnosti.

Dagmar Grau

Ve školství prošla řadou pracovních pozic - od vychovatelky školní družiny přes školní inspektorku či vedoucí odboru školství, nadále působí jako učitelka na střední škole.

Pomáhá zřizovatelům škol a školských zařízení v naplňování jejich poslání, vede několik kurzů pro veřejnou správu a samosprávu s tématy úzce spojenými se školstvím.

Program Školské rady podporuje Restorativní škola, z.s.

Jeho posláním je, prostřednictvím poskytování odborných služeb, podporovat zdravou vztahovou kulturu, zejména formou rozvoje efektivní komunikace a řešení konfliktů, mediace, školní a peer-mediace, facilitace, supervize, koučování, kolegiální podpory a dalších forem restorativního přístupu ve vzdělávacích organizacích, především ve školách. Pomáhá tak zlepšovat klima škol, preventovat vztahovou patologii a eskalaci konfliktů mezi jednotlivci i skupinami.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT.

Pro období 2022-2024 jsme získali podporu z programu Active Citizens Fund na projekt Restart pro školské rady.

Pokud máte zájem přidat se do týmu našeho programu Školské rady, napište nám přes kontaktní formulář, třeba se domluvíme... Budeme se těšit :)