o nás

Program Školské rady vznikl z přesvědčení, že


Proto soustředěně plníme tyto stránky informacemi, a to hned dvojího typu:

  • objektivní - obecně platné informace, za které považujeme především citace zákonů a dalších norem

  • doporučení, které vycházejí z naší praxe a z našich znalostí

Snažíme se je oddělovat - citace norem píšeme kurzívou, ostatní text obsahuje náš výklad a komentář.


Učený z nebe nespadl ... a kdyby se mu to přece jen stalo, asi by se těžko zvedal ... :)
Proto, pokud máte na kterýkoliv z aspektů práce ŠR odlišný názor, budeme rádi, když nám jej sdělíte.

Lidé v programu Školské rady

Nikola Křístek

Učil v mateřské škole, na základní škole (1 i 2 st.) a gymnáziu.

Jako metodik i manažer vedl řadu inovačních projektů a kurzy pro zakladatele škol. Moderoval mnoho komunitních setkání pro školy, radnice i rodičovské organizace a pomáhal řešit eskalované konflikty.

Dlouhodobě spolupracuje s několika školami na jejich rozvoji, na jedné z nich i v pozici předsedy školské rady.

Zabývá se zejména školskou legislativou, evaluací a rozvojem demokratické kultury škol.

Je členem České evaluační společnosti.

Dagmar Grau

Ve školství prošla řadou pracovních pozic - od vychovatelky školní družiny přes školní inspektorku či vedoucí odboru školství, nadále působí jako učitelka na střední škole.

Pomáhá zřizovatelům škol a školských zařízení v naplňování jejich poslání, vede několik kurzů pro veřejnou správu a samosprávu s tématy úzce spojenými se školstvím.

Pokud máte zájem přidat se do týmu našeho programu Školské rady, napište nám přes kontaktní formulář, třeba se domluvíme... Budeme se těšit :)

Program Školské rady podporuje Restorativní škola, z.s.

Posláním spolku je - prostřednictvím poskytování odborných služeb - podporovat zdravou vztahovou kulturu,
zejména formou rozvoje efektivní komunikace a řešení konfliktů, mediace, školní a peer-mediace, facilitace, supervize, koučování, kolegiální podpory a dalších forem restorativního přístupu ve vzdělávacích organizacích, především ve školách.
Pomáhá tak zlepšovat klima škol, preventovat vztahovou patologii a eskalaci konfliktů mezi jednotlivci i skupinami.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v rejstříku MŠMT.

Pro období 2022-2024 jsme získali podporu z programu Active Citizens Fund na projekt Restart pro školské rady.