Restart pro školské rady

V letech 2022-2024 naši činnost podporuje grant Active Citizens Fund. Projekt nese název Restart pro školské rady.

Rozsah projektu

Díky grantu můžeme

v roce 2022

  • v klidu dopsat základní texty Encyklopedie ŠR

  • na pilotních školách zjistit, které způsoby podpory školské rady považují za nejvíce užitečné

v roce 2023

  • přesvědčit vybrané úřady a organizace, že se vyplatí ŠR podporovat

  • upozornit propagačními nástroji veřejnost, že ŠR mají potenciál zvyšovat kvalitu škol

  • poskytovat konzultace zájemcům z řad ŠR

  • otevřít Klub školských rad

V roce 2024

  • připravit některé webové nástroje, které usnadní nebo zkvalitní volby do školských rad

  • promyslet, jak zařídit, abychom mohli ŠR podporovat i po konci projektu

Partneři projektu

S vedením projektu nám pomáhá neziskovka Vzdělávání 2030, z.s.

Spolupracujeme s neformální komunitou českých rodičů žijících v Norsku, kteří nám zprostředkují své zkušenosti s účastí rodičů na vzdělávání v této zemi.

S evaluací nám pomáhá Centrum občanského vzdělávání, z.s..

Podrobnější informace o projektu rád poskytne Nikola Křístek (nikola.kristek@skolskerady.cz).