Průběh dne ve třídě Začít spolu

Popis organizace dne v třídě ZaS je zveřejněn na  stránkách ZŠ Praha-Radotín

 

Rámcový popis

Převzato z webu Step by Step ČR

Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis dne ve třídách Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují.

I přes tyto individuální odlišnosti mezi jednotlivými školami i jednotlivými učiteli realizujícími vzdělávací program Začít spolu ve svých třídách, existují typy činností, které využívají všichni (byť třeba v různé míře a poněkud odlišném časovém rozložení).

 

Příklad 1 konkrétního dne (časové rozvržení je pouze orientační) :

Ranní kruh (20-30 minut)

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů (jak se momentálně cítíme, co nás trápí nebo těší).

V ranním kruhu se také děti dozví informace o tom, co je na daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, o čem se budou učit. Děti mají možnost říct, co už o daném tématu vědí, co by je ještě zajímalo a chtěly se naučit apod.

Pravidelnou součástí ranního kruhu bývá i ranní zpráva. Tuto ranní zprávu připravuje jak učitel, tak učitel ve spolupráci s dětmi nebo postupně i děti samy. Někdy má zpráva organizační charakter (informace co nás dnešní den čeká), někdy se pomocí této zprávy 

Hodnotící / reflexní kruh (20-30 minut)

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč.

Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem.

Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode