Podpora

Pro zřizovatele, ředitele, členy školských rad i kandidáty jsme připraveni poskytovat podporu v následující formě:

Konzultace volebního, jednacího a školního řádu

Můžeme pro Vás

 • zkontrolovat, jestli je dokument v souladu s právními předpisy

 • diskutovat a navrhovat úpravy tak, aby odpovídal potřebám Vaší organizace

Konzultace v otázkách Školního vzdělávacího programu a hodnocení žáků

Můžeme pro Vás

 • zkontrolovat, jestli je ŠVP v souladu s právními předpisy, s metodickými doporučeními a dobrou praxi moderní pedagogiky

 • diskutovat o vhodnosti uplatňovaných forem hodnocení s ohledem na ŠVP, principy moderní pedagogiky a kapacity učitelů

Školení a workshopy pro vyšší efektivitu ŠR

Můžeme pro Vás připravit a facilitovat workshop, který

 • pomůže Vaší ŠR shodnout se na své misi a vizi, pravidlech jednání, rozdělení rolí a úkolů

 • překonat obtížnou situaci (konflikt v týmu, nesoulad v hodnotách a cílech apod.)

Můžeme pro Vás připravit a vést školení, která Vám pomůže

 • orientovat se v legislativě týkající se školských rad

 • seznámit se s doporučenými postupy pro konkrétní situace (volby, ustanovující schůze, příprava a zasedání ŠR

 • seznámit se s možnostmi aplikace principů moderní pedagogiky prostřednictvím školních norem (ŠVP, školní řád apod.)

Provádění setkáními a Řešení konfliktů (moderace, facilitace a mediace)

 • Můžete nás využít jako externí facilitátory pro provedení náročnějšími setkáními
  (ustanovující schůze, plánování činnosti, tvorba pravidel komunikace či spolupráce apod.).

 • Máme zkušenosti s řešením konfliktů (dvě strany, tři strany, komunitní konflikt), při řešení používáme tzv. restorativní postupy a mediaci.

Mikrostránka pro organizaci práce ŠR a voleb do ŠR

Můžeme pro Vás připravit a administrovat mikrostránku, na které můžete

 • propagovat volby do ŠR, jednotlivé kandidáty, zajistit hlasování pro kandidáty a nezávislé vyhodnocení voleb

 • využívat připravené šablony pro dokumentaci (zápisy, usnesení, komuniké)

 • komunikovat práce ŠR navenek

Pokud Vás napadá jiná forma podpory nebo spolupráce, můžeme se na ní domluvit.