Externí facilitátor

Pro První zasedání ŠR nebo pro chvíle, kdy je důležité, aby se všichni (vč. předsedy) mohli soustředit obsah diskuse a ne na její řízení, může ŠR využít služeb Externího facilitátora (o roli facilitátora obecně pojednává samostatné heslo).

Zakázku by měla ŠR upřesnit, aby měl facilitátor stanovený svůj cíl a způsob práce.

Facilitátor může kromě samotného provázení kultivovanou diskusí např.

  • nabídnout procedurální postup tak, aby co nejlépe odpovídal zákonu i Jednacímu řádu

  • nabídnout odborný pohled na některou z problematik (jde o tzv. expertní vstup, který musí facilitátor orámovat a poté, co jej ukončí, se vrací do moderační role)

  • uplatnit některou techniku práce se skupinou, která např. snižuje napětí mezi členy, povzbuzuje k vyjádření názoru členy, kteří se dosud příliš nezapojili apod.

Pokud o službu máte zájem, můžete nás kontaktovat přes formulář.