Program pro prvních 10 školských rad

Nabízíme cílenou podporu pro 10 školských rad, které chtějí dělat svou práci lépe než dosud.

  1. Během vstupní evaluace se rozhodnete, v čem se chcete zlepšovat. Společně zjistíme na Vaší škole, jaká mají směrem k Vám různí školní aktéři očekávání.

  2. Nabízíme naši podporu v plném rozsahu (konzultace, faclitace, školení apod.). Je na Vás, co z toho využijete.

  3. Do roka a do dne si řekneme, jestli se Vám spolu/pracuje lépe (závěrečná evaluace). Zeptáme se společně i dalších aktérů, jestli si všimli nějaké změny.

Program Prvních 10 je podpořen grantem Restart pro školské rady.

+

Vaše školská rada bude mít garantováno bezplatné členství v Klubu ŠR v ČR do roku 2030.